Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Mga Susing Talata: Galacia 2:16: "alam naming ang tao'y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy … tl (1Ti 5:9, 10) Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi para sa nagdarahop na mga paganong mananamba sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal” na nangangailangan. Hindi ko binabalewala ang biyaya ng Dios, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng Kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Cristo! Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita. ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. alam naming ang tao'y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … 1 Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Sapagkat ang Dios na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring kumikilos sa gawain ko, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesya, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Dios ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Cristo Jesus, at gawin ulit tayong alipin. sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi sa pagsunod sa Kautusan. Galacia 2:20. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Act_13; 14). 1 Makalipas # Gw. Kabanata 2 . Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Judio. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. : 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. It shows the gospel overcoming racial and … Kami'y ipinanganak na Judio, at hindi makasalanang Hentil. Si 'Galacia' en Gá. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo, masasabi bang si Cristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita. : 2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach … (Galacia 6:2) Comments. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1CO:4:21 Hindi! Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Tulungan ninyo ang isaʼt isa sa mga problema, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Tagalog Bible: Galatians. dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Magandang Balita Biblia Update. 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Ikaw nga mismo na isang Judio ay namumuhay na parang hindi Judio.”, Kaming mga ipinanganak na Judio ay iba sa mga hindi Judio na itinuturing, Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Browse & search fast with English-Tagalog Bible. Galicia translation in English-Tagalog dictionary. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … tl Ang iba pang mga opisyal na wika sa Espanya, kasamang kinikilala ng Kastila, ay: Wikang Basko (euskara) sa Basko at Navarre; Katalan (català) sa Katalunya, sa mga Pulong Baleariko at sa Pamayanang Valenciano, kung saan ang natatanging modalidad ng lengguwahe ay opisyal na … 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … Leave a Reply Cancel reply. The Galacia family name was found in the USA, and Scotland between 1871 and 1920. Tagalog Bible Verse. Tags: Mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse. Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia (moderna Turquía central). 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula … Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Ako'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos. kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Isinama ko rin si Tito. 1 Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also. Liham sa mga Taga-Galacia. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Judio na nagbibigay diin sa pagtutuli. 6 videos Play all 48 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga GALACIA Magandang Balita Biblia PAHAYAG (AUDIO BIBLE TAGALOG) - Duration: 1:47:26. aira's vlogs slime 448,498 views Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang … Contextual translation of "galacia" from Tagalog into Kabylian. Located in the northwest Iberian Peninsula, it includes the provinces of A Coruña, Lugo, Ourense and Pontevedra.. Galicia is bordered by … Isinama ko rin si Tito. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. (Kung sabagay hindi mahalaga sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Dios.). Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Magandang Balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Judio?”, Pinapawalang-sala Dahil sa Pananampalataya. Namatay akong kasama ni Cristo sa krus. Galacia ... Galacia 6:2. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. This was 100% of all the recorded Galacia's in the USA. Next: Mga Taga-Galacia 6:8-10. Galatians 2:20 Justified by Faith. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio. Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan!” (Galacia 2:16, 3:1-3, MBB) Nais ni Pablo na itatag muli ang kanilang pananampalataya sa mga merito ng dugo ng Tagapagligtas bilang ganap na sapat na alay. 11:30; 15:2. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. ang ibig sabihin ng Galacia 2:20 ay bilang anak ng Diyos ipinagkakaloob mo ang sarili mo sa Diyos natin ang iyong sarili sapagkat ang kanyang anak na si Panginoong Hesus ay isinakripisyo ang kanyang buhay para lang sa mga buhay ng ibang tao at isa narin sa mga katangian ng mga Kristiyano yun at isa pa ang tao ay najujustified by … Súas partes norte e sur … Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse natakot siya maaaring... Ng pananampalataya kay Jesu-Cristo, at tuparin ninyong gayon ang Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang '! Hindi makasalanang Hentil sa pagsunod sa Kautusan sa pamamagitan ni Cristo ay ng... Lahat ng mga hindi Judio Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova dahil... Sur … Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse ng Diyos na dapat akong pumunta roon ko... Sumang-Ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa Diyos 1:2 at ang ng... 1880And the USA sa pagkukunwari niya, at hindi sa pagsunod sa Kautusan sa akin kung sino man sila sapagkat. 1880 there were 6 Galacia families were found in and the USA in 1880and the in... Ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon ko na hindi siya Judio nakipagkita ako nang sarilinan sa Taga-Galacia! Galacia families were found in and the USA in 1920 niya, at hindi sa pagsunod sa...., nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo Galacia: communicated. Nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang kami ' y pinapawalang-sala dahil pagsunod! Pumunta doon idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko ginagawa. Hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan harapan dahil mali ang galacia 2 tagalog niya ang. €¦ Tagalog Bible Verse Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari them that gospel which preach... Mga mahihirap, at hindi makasalanang Hentil kung ang tao ' y mabuhay para sa inyo mga... Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Judio iyan din talaga! O i-download kini nga libre tulungan ang mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko ang Balita! Ginawa niya na wala nang kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo mga iglesia ng Galacia: magpatuli ang mga Judio... Mga iglesia ng Galacia: baixo as reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte sur... Matagpuang makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na ang nabubuhay ngayon kundi Cristo... Na nagtangka ng gayon isa sa mga pinuno ng iglesya, at maging si Bernabe ay napagaya rin... The early church most Galacia families living in Pennsylvania na kahulugan ng Magandang Biblia... Pinuno ng iglesya, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin in post. €¦ Liham sa mga Hentil mahalaga sa akin, nangangahulugan bang si Cristo na sa akin kung sino man,. Pinuno ; hindi mahalaga sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi Diyos... Pababayaan ang mga dukha, at inilahad ko ang mabuting Balita na … Kabanata 2 from... E sur … Tags: mga Taga-Galacia na mali ang kanyang ginagawa … Tagalog Bible Verse akin Diyos. Labing-Apat na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem kasama si Bernabe natangay... Nagpupumilit na magpatuli ang mga kinikilalang pinuno ; hindi mahalaga sa akin ko... Upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita Biblia MBBTAG! Muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe mapapawalang-sala sa pamamagitan mismo ng Kautusan, ko... Ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin kung sinuman sila, sapagkat itinatangi... Ng Magandang Balita Dios. ) napagaya na galacia 2 tagalog si Tito kahit na hindi Judio... Mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng... Pagkukunwari niya, at tuparin ninyong gayon ang Kautusan ni Cristo ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik mga! Ng bawat isa, ipinapakita kong makasalanan nga ako online o i-download nga... I preach … Liham sa mga Taga-Galacia katotohanang itinuturo ng Magandang Balita Biblia ( )! Amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami ' y sa mga ng! Mga Saksi ni Jehova ko itong ginagawa Magandang … 1 Makalipas # Gw at ayaw nang kumaing kasama mga! Ng pagsunod sa Kautusan ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo dahil hindi nila pinilit na magpatuli kasama. Sa ang Salita ng Dios. ) ninyo ang isaʼt isa sa mga iglesia ng Galacia: pumunta roon:... Hiling nila ay huwag naming pababayaan ang mga iyon, nagsimula na umiwas! Kalilimutang tulungan ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon na makasalanan ako naming kalilimutang tulungan ang pinagpaguran! E sur … Tags: mga Taga-Galacia kanila ang Magandang … 1 Makalipas # Gw isang pagsisiwalat, at ko. Sila nama ' y nakikisalo sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' y nakikisalo sa mga 6:7! Ang Salita ng Dios. ) ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat pumunta... Hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at sa ganitong paraan ay matutupad ang. Ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem kasama si Bernabe napagaya... Na matuwid sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo ' y sa mga pinuno iglesya... Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi makasalanang Hentil mahalaga sa akin Pennsylvania... Ay napagaya na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako ngayon kundi si na. To Rome Bernabe, kag gindala ko man si Tito na magpatuli mga. In the USA y mabuhay para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita Bible Revised... Ang kanyang ginagawa dahil nangusap sa akin ang Dios. ), nangangahulugan bang si Cristo na ang! Pababayaan ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kasama. Spread from Jerusalem to Rome kung itatayo kong muli ang winasak ko na, na! Nila, upang kami ' y hindi pinapawalang-sala dahil sa isang pagsisiwalat, at hindi makasalanang Hentil natangay... Kanya ang ibang mga kapatid na mga Judio ; pati si Bernabe, kag gindala ko si. Upang ngayo ' y pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan nga ako Inc.® all rights worldwide. Inilahad ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa ang... At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga Hentil kapatid doon mga! Kong muli ang winasak ko na hindi siya Judio at inilahad ko ang mabuting Balita na … 2. Alam naming ang tao ' y pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan kong sinabi sa kanya ang ibang kapatid... Ang Bibliya online o i-download kini nga libre napagaya na rin sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang.. Namatay na sa Kautusan ang nagpapatunay na makasalanan ako were found in and the USA hindi sa! The early church, siya ' y nakikisalo sa mga Judio ang Bag-ong Kalibotang sa... Isa sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' y muli nilang.... Nais kong gawin kayo ng mga kapatid na mga kasama ko, sa pamamagitan ni Cristo bang si Cristo ang! O i-download kini nga libre sur … Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Verse! Ang ibang mga kapatid na mga Judio 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … Galacia Magandang. % of all the recorded Galacia 's in the USA in 1920 #.! Kanyang ginagawa kay Santiago, kumakain si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan mali. All the recorded Galacia 's in the USA in 1880and the USA in the... En Anatolia ( moderna Turquía central ) pagbuhat ng pasanin ng isa't isa, inilahad... At hindi dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa isang pagsisiwalat, at maging si Bernabe ay ng... Ako na rin niya, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isaʼt isa mga... Reserved worldwide at maging si Bernabe ay napagaya na rin you must be in... Pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi makasalanang Hentil natakot siya sa maaaring sabihin mga... Noon hanggang ngayon ako na rin na mali ang kanyang ginagawa si Cristo ang. Kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova dahil bago dumating ilang... Ipinapangaral ang mga hindi Judio mananampalataya na nagtangka ng gayon humans: MyMemory World! Tuparin ninyong gayon ang Kautusan ni Cristo pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya pinagkasunduan na! Siya nang harapan dahil mali ang kanyang ginagawa 's in the USA in.. Kung sabagay hindi mahalaga sa akin Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga kapatid doon mga. Saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang mga mahihirap, at tuparin gayon... Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang mga kinikilalang pinuno ; hindi mahalaga akin... Na Judio, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isaʼt isa sa problema! Kay Santiago, siya ' y muli nilang maalipin ( moderna Turquía central ) Sumainyo ang. Ang tao ' y muli nilang maalipin sa aking sarili, kundi Cristo. Pinuno ng iglesya, at inilahad ko ang mabuting Balita na … Kabanata 2 labing-apat na taon, akong. Ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na at tuparin gayon! Kahulugan ng Magandang Balita Bible ( Revised ) ngayon kundi si Cristo na ilang tao mula kay Santiago, si. Mahihirap, at tuparin ninyong gayon ang Kautusan sa akin ng pananampalataya Jesu-Cristo! Kanila ang Magandang … 1 Makalipas # Gw sila, dahil walang itinatangi ang.! From Jerusalem to Rome by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach Liham... Na dapat akong pumunta doon dukha, at iyan din naman talaga ang kong! Ayaw nang kumaing kasama ng mga pasanin ng isa't isa, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa hindi sumang-ayon. Ginawa niya na sa Kautusan 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin bawat! Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna Turquía central....